Om Vi i verden 5-7

 

Vi i verden 5 

Læreverket består av:

  • Elevbok
  • Cd
  • Lærerens bok
  • Nettsted


Den nye læreplanen legger større vekt på RLE som et dannelsesfag der elevene skal være aktivt medvirkende. Det er også større likhet mellom de ulike religions- og livssynstradisjonene, det vil si likeverdighet og samstemmighet i kompetansemålene.

Vårt nye RLE-verk fra 5.–7. klasse, Vi i verden, ivaretar planenes intensjoner og kompetansemål. Vi har valgt å presentere alle tradisjoner på hvert trinn i tillegg til filosofi og etikk.