Om Vi i verden 1-4

Vi i verden 2 

Læreverket består av:

  • Elevbok
  • Arbeidsbok (2. trinn)
  • Cd
  • Lærerens bok
  • Nettsted

Den nye læreplanen legger større vekt på RLE som et dannelsesfag der elevene skal være aktivt medvirkende. Det er også større likhet mellom de ulike religions- og livssynstradisjonene, det vil si likeverdighet og samstemmighet i kompetansemålene. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene og er en del av fagkompetansen.

Vårt nye RLE-verk fra 1.–4 klasse, Vi i verden, ivaretar planenes intensjoner og kompetansemål. Vi har valgt å presentere alle tradisjoner på hvert trinn i tillegg til filosofi og etikk. Alle tradisjoner presenteres gjennom fortellingsstoff i Lærerens bok og tilhørende korte tekster i elevboka. Elever på ulikt lesenivå vil kunne tilegne seg kunnskap gjennom tekster de kan mestre. Metodestoffet underbygger arbeidet med grunnleggende ferdigheter, med særlig vekt på lese- og skriveopplæringen. Elevene får også erfaring og øvelse i å vurdere og å ta stilling. De blir bevisstgjort ulike måter å lære på og får øve på dialog og aktiv refleksjon. Stoffet i elevbøkene er organisert etter læreplanens hovedområder.